20 februarie 2024

Comisia salută acordul final privind portofelul european pentru identitatea digitală

Comisia salută acordul final la care au ajuns astăzi Parlamentul European și Consiliul UE în cadrul trilogului final referitor la regulamentul privind introducerea portofelelor europene pentru identitatea digitală. Prin acesta, se încheie activitatea colegiuitorilor de punere în aplicare a rezultatelor acordului politic provizoriu la care s-a ajuns la 29 iunie 2023 cu privire la un cadru juridic pentru identitatea digitală europeană, primul cadru privind o identitate digitală fiabilă și sigură pentru toți europenii.

Acest lucru marchează un pas important către obiectivele deceniului digital pentru 2030 privind digitalizarea serviciilor publice. Tuturor cetățenilor UE li se va oferi posibilitatea de a avea un portofel european pentru identitatea digitală, cu caresă acceseze servicii online publice și private în deplină securitate și cu protecția totală a datelor cu caracter personal, în întreaga Europă.

Pe lângă serviciile publice, platformele online foarte mari desemnate în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (inclusiv cele care oferă servicii precum Amazon, Booking.com sau Facebook) și serviciile private care au obligația legală de a-și autentifica utilizatorii vor trebui să accepte portofelul european pentru identitatea digitală pentru conectarea la serviciile lor online. În plus, portofelele vor avea caracteristici și specificații comune care le vor face atractive, astfel încât toți prestatorii privați de servicii să le accepte pentru serviciile lor, ceea ce va crea noi oportunități de afaceri. Portofelul va facilita, de asemenea, respectarea de către prestatorii de servicii a diferitelor cerințe de reglementare.

Pe lângă stocarea în siguranță a identității lor digitale, portofelul le va permite utilizatorilor să își deschidă conturi bancare, să efectueze plăți și să dețină documente digitale precum un permis de conducere mobil, o rețetă medicală, un certificat profesional sau un bilet de călătorie. Portofelul va oferi o alternativă practică și ușor de utilizat la identificarea online garantată de dreptul Uniunii. Portofelul va respecta pe deplin opțiunea utilizatorului de a partaja sau a nu partaja date cu caracter personal, va asigura cel mai înalt grad de securitate certificat de către organisme independente conform acelorași standarde, iar părțile relevante ale codului portofelului vor fi publicate cu sursă deschisă pentru a se exclude orice posibilitate de utilizare abuzivă, localizare ilegală, urmărire sau interceptare guvernamentală.

Discuțiile cu caracter legislativ au consolidat nivelul de ambiție al regulamentului într-o serie de domenii importante pentru cetățeni. Portofelul va conține un tablou de bord al tuturor tranzacțiilor accesibil titularului său, va oferi posibilitatea raportării presupuselor încălcări ale normelor privind protecția datelor și va permite interacțiunea între portofele. În plus, cetățenii vor putea să instaleze portofelul utilizând sistemele naționale de identificare electronică existente și să beneficieze de semnături electronice gratuite pentru uz neprofesional.

Etapele următoare

Acordul la care au ajuns colegiuitorii este supus, în prezent, aprobării oficiale de către Parlamentul European și Consiliu. Odată adoptat, cadrul pentru identitatea digitală europeană va intra în vigoare în a 20-azi de la data publicării în Jurnalul Oficial.

Statele membre vor trebui să le furnizeze portofele europene pentru identitatea digitală cetățenilor lor în termen de 24 luni de la adoptarea actelor de punere în aplicare care stabilesc specificațiile tehnice pentru portofelul european pentru identitatea digitală și specificațiile tehnice pentru certificare. Aceste acte de punere în aplicare – care urmează să fie adoptate la 6 și 12 luni după adoptarea regulamentului – se vor baza pe specificațiile elaborate ca parte a setului de instrumente al UE pentru identitatea digitală, stabilind condiții armonizate pentru implementarea portofelelor în întreaga Europă.

Context

Programul de politică pentru 2030 privind deceniul digital definește ambiția Europei în ceea ce privește transformarea digitală până în 2030. Conform obiectivelor deceniului digital, până în 2030, toate serviciile publice esențiale ar trebui să fie disponibile online, toți cetățenii ar trebui să aibă acces la dosarele lor medicale online, precum și la o identificare electronică securizată care consolidează protecția vieții private.

Portofelul UE pentru identitatea digitală se bazează pe cel mai avansat cadru juridic transfrontalier existent pentru identitățile digitale de încredere: inițiativa europeană privind identificarea electronică și serviciile de încredere (Regulamentul eIDAS). Adoptat în 2014, acesta oferă o bază inițială pentru procedurile transfrontaliere de identificare electronică, autentificare și certificare a site-urilor web în cadrul UE.

Propunerea Comisiei Europene privind un cadru actualizat, asupra căreia colegiuitorii au ajuns astăzi la un acord final, va îmbunătăți eficacitatea și va extinde beneficiile unei identități digitale sigure și practice la sectorul privat și la utilizarea dispozitivelor mobile.

Portofelul european pentru identitatea digitală a început să fie testat prin intermediul a patru proiecte-pilot la scară largă, reprezentând investiții de peste 90 milioane EUR, din care 46 milioane EUR sunt cofinanțate de Comisie prin programul „Europa digitală”, într-o serie de situații de uz cotidian care includ permisul de conducere mobil, sănătatea digitală, plățile digitale, educația și calificările profesionale. Proiectele-pilot au demarat la 1 aprilie 2023 și vor contribui la îmbunătățirea specificațiilor tehnice ale portofelului.