24 noiembrie 2023

Comisia Europeană ia măsuri pentru a rezolva criza semiconductorilor

Comisia Europeană a propus un set cuprinzător de măsuri pentru a asigura securitatea aprovizionării, reziliența și poziția de lider tehnologic a UE în domeniul tehnologiilor și aplicațiilor semiconductoarelor. Actul european privind cipurile va consolida competitivitatea și reziliența Europei și va contribui la realizarea tranziției digitale și ecologice.

Recenta penurie de semiconductori la nivel mondial a forțat închiderea unor fabrici într-o gamă largă de sectoare, de la automobile la dispozitive medicale. În sectorul automobilelor, de exemplu, producția din unele state membre a scăzut cu o treime în 2021. Acest lucru a făcut mai evidentă dependența extremă la nivel mondial a lanțului valoric al semiconductorilor de un număr foarte limitat de actori într-un context geopolitic complex. Dar a ilustrat, de asemenea, importanța semiconductorilor pentru întreaga industrie și societate europeană.

Actul UE privind cipurile se va baza pe punctele forte ale Europei – organizații și rețele de cercetare și tehnologie de vârf la nivel mondial, precum și o serie de producători de echipamente de pionierat – și va aborda punctele slabe restante. Ea va crea un sector al semiconductorilor înfloritor, de la cercetare la producție, și un lanț de aprovizionare rezistent. Aceasta va mobiliza investiții publice și private în valoare de peste 43 de miliarde de euro și va stabili măsuri de prevenire, pregătire, anticipare și reacție rapidă la orice viitoare perturbare a lanțurilor de aprovizionare, împreună cu statele membre și cu partenerii noștri internaționali. Ea va permite UE să își atingă ambiția de a-și dubla cota de piață actuală la 20 % în 2030.